Skip to main content

Aanmelden
kennisbijeenkomst

Aanmelden
KPB-ISA kennisbijeenkomst

Zaterdag 8 juni 2024

KPB-ISA kennisbijeenkomst

Zaterdag 8 juni 2024

Sprekers

Kees Weijtman en Eddie Bouwmeester

Onderwerp

Bomen rooien en duurzaamheid

Zaterdag 8 juni zijn wij te gast bij Boomrooierij Weijtmans. Het wordt een afwisselende middag met een binnen-gedeelte en een buiten-gedeelte.
Kees Weijtmans neemt ons mee in hoe zij aan duurzaamheid invulling geven en omgaan met de energietransitie, duurzame afzet van vrijkomende materialen en het opleiden van medewerkers. Er wordt ook ingegaan op de veranderende vragen vanuit de markt en de uitdagingen en kansen, die dit met zich meebrengt.

Eddie Bouwmeester vertelt op eigen wijze wat hij onder duurzaamheid verstaat. Hierbij gaat het onder andere over rentmeesterschap en het vaker en beter laten liggen van kansen. Buiten is er een rondleiding over het terrein, waarbij de houtstapels en de innovaties aan het machinepark worden getoond en uitgelegd.

De deelnemers volgen in twee groepen afwisselend beide onderdelen.

Locatie

Boomrooierij Weijtmans
Handelsweg 18, 5071 NT Udenhout

Programma

12:00 - 13:00 uur Inloop en lunch
13:00 - 16:00 uur Presentaties Kees Weijtmans en Eddie Bouwmeester
16:00 - 17:00 uur Borrel en netwerken  

ETW/ETT en CEU punten

Voor deze kennisbijeenkomst zijn ETW/ETT en CEU punten te behalen:

  • 1 punt categorie groeiplaats en bodem
  • 1 punt veiligheid bij werken aan bomen
  • 1 punt bomen en wet

Kosten

De kosten om een kennisbijeenkomst bij te wonen zijn bij vooraanmelding € 15,00 voor KPB-ISA leden en € 30,00 voor niet leden. Niet aangemelde leden betalen op de dag zelf € 20,00. Bij afmelding binnen 2 weken vóór aanvang van het evenement ontvangt u geen terugbetaling van uw bijdrage.

Aanmelden

Maximaal aantal inschrijvingen: 90

U kunt zich op dit moment nog niet aanmelden voor deze kennisbijeenkomst.

Betaling

Op voorhand per bank met vermelding van uw lidnummer. KPB-ISA, IBAN: NL64INGB0003836770.