Skip to main content

Hercertificeringsuren

Hercertificeringsuren

Fysieke kennisbijeenkomsten

Deelnemers aan de kennisbijeenkomsten van de KPB-ISA hebben de mogelijkheid om hercertificeringsuren te ontvangen. Dit geldt zowel voor kennisbijeenkomsten waarbij de deelnemers fysiek aanwezig zijn als voor digitale kennisbijeenkomsten. Om voor hercertificeringsuren in aanmerking te komen moet aan een aantal eisen worden voldaan.

Om bij fysieke kennisbijeenkomsten voor hercertificeringsuren in aanmerking te komen gelden de volgende regels:

  • Alle deelnemers dienen zich voor aanvang van de kennisbijeenkomst te registreren.
  • Deelnemers moeten hierbij hun volledige naam, KPB lidmaatschap nummer én ETW/ETT nummer invullen. Deelnemers moeten voor aanvang van de kennisbijeenkomst een handtekening zetten op de presentielijst aanvang.

  • Tijdens de kennisbijeenkomst dienen de deelnemers gedurende de gehele bijeenkomst aanwezig te zijn.
  • Deelnemers dienen na afloop van de kennisbijeenkomst een handtekening te zetten op de presentielijst vertrek.

  • Deelnemers die aan de bovenstaande vier eisen voldoen ontvangen per effectief uur (inclusief vragen en discussie) 1 hercertificeringsuur. Een tijd van een half uur en meer wordt afgerond op een heel uur.

Digitale kennisbijeenkomsten (webinars)

De vaststellingscommissie heeft bepaald dat het mogelijk is om ook hercertificeringsuren te behalen bij digitale kennisbijeenkomsten. Hier vallen ook de KPB-ISA webinars onder. Om bij digitale kennisbijeenkomsten voor hercertificeringsuren in aanmerking te komen gelden de volgende regels.

  • Alle deelnemers dienen lid te zijn van de KPB-ISA of van onze zusterorganisatie BBB en dienen zich voor een digitale bijeenkomst te registeren.
  • Tijdens de digitale kennisbijeenkomst dienen de deelnemers gedurende de gehele bijeenkomst online aanwezig te zijn. Het moment van in- en uitloggen wordt door WebinarGeek geregistreerd en dient daartoe als bewijs. Een deelnemer mag maximaal 10% van de kennisbijeenkomst missen.
  • Direct aansluitend aan de digitale bijeenkomst wordt een toets afgenomen. Deze toets heeft tot doel om vast te stellen of de deelnemer de kennis tot zich heeft genomen. Per toets wordt van te voren aangegeven welk percentage van de toetsvragen goed beantwoord moet worden.
  • Deelnemers die aan de bovenstaande drie eisen voldoen ontvangen per effectief uur (inclusief vragen, discussie en toets) 1 hercertificeringsuur. Een tijd van een half uur en meer wordt afgerond op een heel uur.

Op het YouTube kanaal van KPB-ISA kunnen digitale kennisbijeenkomsten worden teruggekeken. Voor het op een later moment terugkijken van deze kennisbijeenkomsten kunnen geen hercertificeringsuren worden behaald. Dit is alleen mogelijk door live de digitale kennisbijeenkomst te volgen en direct aansluitend de toets te maken.