Lightbox Image

Kruinkrabber #05

Ingezonden door: Hans van Selm

SMURRIE?

Soms stuit je op een raadselachtig verschijnsel. Onderaan de tak van deze Jeneverbes zit bijvoorbeeld deze bruinachtige substantie. Wat zit hier onderaan deze tak?

Registreer om meer te lezen...

Lightbox Image

Kruinkrabber #04

Ingezonden door: Hans Kaljee

KNOP?

Uitsteeksels, knobbels of een afwijkende structuur van de bast. Meestal herkent een boomverzorger ze wel. Maar soms stuit je op een raadselachtig verschijnsel. Zo ook op deze foto. Wat is dit voor een knop?

Registreer om meer te lezen...

Lightbox Image

Kruinkrabber #03

Ingezonden door: Frans van Oorsouw

VREEMDE VERKLEURING

Op een wandeling in Benschop stuitte ik twintig jaar geleden op een paardenkastanje met dit vreemde verschijnsel. De jaren erna laat de boom dit mooie fenomeen nooit meer zien. Onlangs echter zie ik bij een rondleiding in Park Sonsbeek (Arnhem) weer een boom die hetzelfde verschijnsel vertoont. Heeft het met de bladgroenkorrels te maken? Wat is hier aan de hand?

Registreer om meer te lezen...

Lightbox Image

Kruinkrabber #02

Ingezonden door: Hans Kaljee

HET RAADSEL VAN DE PLATANEN

In een middelgrote gemeente, in een wijk uit de jaren ’70, zijn aan weerszijden van een hoofdweg platanen geplant. De bomen staan in een plantstrook met heesters en het grondwater staat op 80 cm onder maaiveld. Na klachten uit de buurt over lichtbeneming heeft de gemeente besloten om in de winter van 2006/2007 om en om een plataan te verwijderen. In de zomer voorafgaand aan de kap verkeren de platanen ogenschijnlijk nog in een prima conditie. Dit voorjaar 2009 blijkt dat de bladontluiking van plataan tot plataan sterk varieert. Er zijn platanen waarvan hele kroondelen niet of nauwelijks uitlopen. Bij andere platanen zie je her en der over de kroon verspreid plukjes bladeren. Maar er staan ook platanen tussen waar de bladontwikkeling normaal verloopt. Wat is hier aan de hand?

Registreer om meer te lezen...

Lightbox Image

Kruinkrabber #01

Ingezonden door: Hans Kaljee

RUITJESPATROON

Op deze foto zie je een jonge boom met een vrij regelmatig ruitjespatroon op de bast. Het patroon is over een grote lengte van de stam te zien. Je ziet dit niet alleen bij kwekerijbomen, maar ook op pas geplante bomen in nieuwbouwwijken. In het hele land kom je dit tegen. Wat is hier aan de hand?

Registreer om meer te lezen...