ETW-hercertificeringspunten

Deelnemers aan de kennisbijeenkomsten van de KPB-ISA hebben de mogelijkheid om ETW-hercertificeringspunten te ontvangen. Dit geldt zowel voor kennisbijeenkomsten waarbij de deelnemers fysiek aanwezig zijn als voor digitale kennisbijeenkomsten. Om voor ETW-hercertificeringspunten in aanmerking te komen moet aan een aantal eisen worden voldaan.

Fysieke kennisbijeenkomsten (themadagen)

Om bij fysieke kennisbijeenkomsten zoals de themadagen voor ETW-hercertificeringspunten in aanmerking te komen gelden de volgende regels.

  1. Alle deelnemers dienen zich voor aanvang van de kennisbijeenkomst te registreren.
  2. Deelnemers moeten hierbij hun volledige naam, KPB lidmaatschap nummer én ETW nummer invullen. Deelnemers moeten voor aanvang van de kennisbijeenkomst een handtekening zetten op de presentielijst.
  3. Tijdens de kennisbijeenkomst dienen de deelnemers gedurende de gehele bijeenkomst aanwezig te zijn.
  4. Deelnemers die aan de bovenstaande drie eisen voldoen ontvangen per effectief uur (inclusief vragen en discussie) 1 ETW punt. Een tijd van een half uur en meer wordt afgerond op een heel uur.

Digitale kennisbijeenkomsten (webinars)

De ETW-vaststellingscommissie heeft bepaald dat het mogelijk is om ook ETW-hercertificeringspunten te behalen bij digitale kennisbijeenkomsten. Hier vallen ook de KPB-ISA webinars onder. Om bij digitale kennisbijeenkomsten voor ETW-hercertificeringspunten in aanmerking te komen gelden de volgende regels.

  1. Alle deelnemers dienen zich voor een digitale kennisbijeenkomst te registreren. KPB-ISA werkt met het platform van WebinarGeek. Deelnemers moeten bij registratie hun volledige naam, KPB lidmaatschap nummer én ETW nummer invullen.
  2. Tijdens de digitale kennisbijeenkomst dienen de deelnemers gedurende de gehele bijeenkomst online aanwezig te zijn. Het moment van in- en uitloggen wordt door WebinarGeek geregistreerd en dient daartoe als bewijs. Een deelnemer mag maximaal 10% van de kennisbijeenkomst missen.
  3. Direct aansluitend aan de digitale bijeenkomst wordt een toets afgenomen. Deze toets heeft tot doel om vast te stellen of de deelnemer de kennis tot zich heeft genomen. Per toets wordt van te voren aangegeven welk percentage van de toetsvragen goed beantwoord moet worden.
  4. Deelnemers die aan de bovenstaande drie eisen voldoen ontvangen per effectief uur (inclusief vragen, discussie en toets) 1 ETW punt. Een tijd van een half uur en meer wordt afgerond op een heel uur.

Op het YouTube kanaal van KPB-ISA kunnen digitale kennisbijeenkomsten worden teruggekeken. Voor het op een later moment terugkijken van deze kennisbijeenkomsten kunnen geen ETW-hercertificeringspunten worden behaald. Dit is alleen mogelijk door live de digitale kennisbijeenkomst te volgen en direct aansluitend de toets te maken.