Aanmelden
kennisbijeenkomst

Aanmelden
KPB-ISA kennisbijeenkomst

Zaterdag 18 juni 2022

Locatie

IPC Groene Ruimte | Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem

Sprekers

Willem van Delft (PC Bomen), Eddie Bouwmeester (Bouwmeester Boomverzorging) en Ton Stokwielder

Thema

Laanverjonging

Programma

Houd onze website in de gaten

ETW/CEU-punten

Voor het bijwonen van deze Kennisbijeenkomst zijn ETW-hercertificeringspunten te behalen

Kosten

De kosten om een kennisbijeenkomst bij te wonen zijn bij vooraanmelding € 12,50 voor KPB-ISA leden en € 27,50 voor niet leden. Niet aangemelde leden betalen op de dag zelf € 17,50.

Aanmelden

U kunt zich op dit moment nog niet aanmelden voor de aankomende Kennisbijeenkomst

Betaling

Wij vragen u bij voorkeur op voorhand per bank uw bijdrage over te maken met vermelding van uw lidnummer; KPB-ISA, IBAN: NL64INGB0003836770. Op de dag zelf kunt u ook per pin betalen.

Video opnamen

Van de kennisbijeenkomst zullen video opnamen gemaakt worden. In de week na de kennisbijeenkomst zal een videorapportage terug te kijken zijn op het YouTube kanaal van de KPB-ISA. Mocht u fysiek niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u de kennisbijeenkomst dus later terugkijken.

U kunt zich binnenkort aanmelden voor deze Kennisbijeenkomst. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.
De kosten om de kennisbijeenkomst bij te wonen zijn bij vooraanmelding € 12,50 voor KPB-ISA leden en € 27,50 voor niet leden. Aanmelding voor onze kennisbijeenkomst kan tot uiterlijk 20:00 uur op de laatste donderdag voor de kennisbijeenkomst. Niet aangemelde leden betalen op de dag zelf € 17,50. Betaling bij voorkeur op voorhand per bank. Tijdens de kennisbijeenkomst is er ook een mogelijkheid per pin te betalen.

Wie met bomen werkt
is lid van de KPB-ISA

KPB-ISA leden kunnen zich registreren als gebruiker en hebben daarmee toegang tot downloads van onze kennisbijeenkomsten en notulen van de ALV.